SKANDINAVISKT SAMARBETE FÖR AVGASFRIA FORDON/KØRETØJER

Flera av regionerna och kommunerna i Öresund-Kattegat-Skagerakområdet har fattat politiska beslut om att man ska vara pådrivande i att skapa en marknad för avgasfria bilar och bussar. Genom att vara tidiga fordons/køretøjeranvändare är dessa organisationer med och skapar efterfrågan och skaffar samtidigt ny kunskap och egen praktisk erfarenhet för framtiden.

Att vara tidiga användare medför vissa kostsamma och komplicerade frågor, som upphandlingen av nya typer av fordon och uppbyggnad av kompetens kring service och underhåll av tekniken.

Next Move sammanför på ett organiserat sätt deltagarna i ett operativt och strategiskt samarbete som kommer att visa mycket konkreta resultat, till exempel

  • ett flertal fordon/køretøjer
  • ett kompetenscenter
  • en road tour

Projektet är uppbyggt kring sex olika arbetspaket; Marknadsföring, Inköp, Kompetensutveckling, Analys, Planering och Service. Du kan läsa mer om respektive arbetspaket genom länkarna till höger.

Projektet delfinansieras av Interreg IV A Öresund – Kattegat – Skagerak, ett EU-program som stöttar gränsöverskridande samarbete mellan Danmark, Sverige och Norge.

Projektet löper under perioden 2011-04-01 till 2014-09-30 och har en total budget på cirka 6 miljoner euro.

PROJEKTETS DELTAGARE

MEDFINANSIÄRER

ASSOCIERADE PARTNERS

INFORMATIONSMATERIAL OCH RAPPORTER