Om Cleancon

Clean Construction Machinery

Cleancon er et EU-finansiert og grenseoverskridende prosjekt i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak for å fremme anvendelse av utslippsfrie kjøretøy og arbeidsmaskiner.

I prosjektet samarbeider offentlige og private aktører med mål om å øke bruken av fornybar energi i offentlig og privat sektor ved å løfte fram utslippsfrie maskiner til bygg- og anleggsprosjekter og i kommunal drift.

Arbeidsmaskiner står for en stor andel av klimagassutslippene innen transportsektoren. I Oslo kommune anslår man denne andelen til 25 prosent. I Sverige var tilsvarende andel 20 prosent (i 2010). Dette vil fortsette å øke hvis ikke maskinparken tar i bruk en større andel fornybar energi

Cleancon vil jobbe både med maskinprodusentene og entreprenørbransjen for å sikre at det er mulig å levere på kravene som legges inn i offentlige anbud, men også med tanke på å utfordre bransjen til å strekke seg lenger enn hva de gjør i dag. På denne måten vil Cleancon være med å styrke konkurransekraften hos maskinprodusentene og i bygg- og anleggsbransjen i ØKS-regionen gjennom å øke deres evne til å tilfredsstille nye krav til utslippsfrie arbeidsmaskiner.

Prosjektet har som mål å bidra til en vesentlig reduksjon av utslippene. Prosjektet skal fungere som en katalysator ved å sette reell fart på omstillingen av arbeidsmaskinbransjen i ØKS-regionen. Elektrifiseringen av arbeidsmaskinene kan ikke utsettes ytterligere om vi skal klare å nå målene i Parisavtalen.

Partnerskapet består av følgende virksomheter og organisasjoner:

2023-2025

 • RISE – Research Institutes of Sweden, lead partner
 • Kunnskapsbyen Lillestrøm, prosjekteier på norsk side
 • NILU
 • Volvo Construction Equipment
 • Nilsson Energy
 • Peab
 • Tekniska Högskolan i Jönköping
 • DFØ – Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
 • Lillestrøm kommune
 • NASTA
 • Eviny
 • NAPOP
 • Lunds kommun
 • Eslövs kommun
 • Malmö stad

2019-2022

 • RISE – Research Institutes of Sweden, lead partner
 • Kunnskapsbyen Lillestrøm, prosjekteier på norsk side
 • Volvo Construction Equipment
 • PowUnit
 • VA Syd
 • Göteborgs Stads Leasing AB
 • LUP – Leverandørutviklingsprogrammet
 • DFØ – Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
 • Lillestrøm kommune
 • Akershus fylkeskommune/Østfold fylkeskommune (Viken)
 • Lunds kommun
 • Eslövs kommun
 • København kommune
 • Tekniska Högskolan i Jönköping

Projektleder

RISE – RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
Anna Cornander
anna.cornander@ri.se
+46 70 3705687

Prosjekteier på norsk side

KUNNSKAPSBYEN LILLESTRØM
Jon Eriksen
jon@kunnskapsbyen.no
+47 4142 0183