Baltisk och nordisk expertis inom vätgas och bränsleceller samlas inom kort i Riga. Den 6-7 december är the Blue Move for a Green Economy med och arrangerar Baltic Sea Region Hydrogen Network Conference, en konferens som sätter fokus på vätgasens roll för ett emissionsfritt transportsystem inom Östersjöregionen samt affärsmodeller för produktion och distribution av vätgas.

riga_smallÖstersjöregionen med sina 80 miljoner människor omfattar stora områden med känsliga ekosystem. För att infrastrukturen ska kunna byggas ut till hållbara och gröna transportkorridorer krävs nya innovationer och lösningar.

Baltic Sea Region Hydrogen Network Conference erbjuder en arena för företrädare inom akademi, offentlig och privat sektor att träffas och lära av varandra med mål att kunna utveckla transnationella lösningar för en transportsektor som använder renare energi, jobbar med utbyggnad av ny infrastruktur och minskar sin negativa påverkan på miljön och viktiga naturtillgångar som vatten, mark och ekosystem.

Dagen modereras av Åse Bye, projektledare The Blue Move for a Green Economy och bland talarna återfinns bland andra Björn Aronsson, Verksamhetsledare Vätgas Sverige, Martin Borum Pedersen, Financial Director, Nel Hydrogen, Jan Carsten Gjerløw, Energy Consultant, Norwegian Hydrogen Forum, Kristian E. Vik, Secretary General, Norwegian Hydrogen Forum och Henrik Steen Pedersen, Director, Green Hydrogen.

Tid: 6-7 december 2017
Plats: Opera Hotel, Riga, Lettland

Se program och talare här.

Konferensen anordnas av Vätgas Sverige, Latvian Hydrogen Association samt Solaris Bus & Coach. Interreg ÖKS-projektet The Blue Move for a Green Economy är partner. Konferensen finansieras av Svenska institutet (SI).

För mer information, kontakta:
Björn Aronsson, verksamhetsledare Vätgas Sverige, tel: 0704-71 99 50, e-post: bjorn.aronsson@vatgas.se
Louise Weinreder, Baltic Sea Region Hydrogen Network, tel: 0731-48 84 44, e-post: louise@vatgas.se