bluemove

Framgångsfaktorer inom affärsmodeller för fordonsflottor med bränsleceller samt utbyggnad av vätgastankinfrastruktur presenteras när världens energiministrar besöker Malmö under Nordic Clean Energy Week. Det är projektet the Blue Move for a Green Economy som presenterar sina slutresultat kring potentialen för emissionsfria transporter med vätgas.

Den 22 maj i Malmö presenterar projektet Blue Move sina slutresultat. En möjlighetsrapport om produktion, lagring och distribution av vätgas, 13 casebeskrivningar, tio framgångsfaktorer inom affärsmodeller för fordonsflottor och utbyggnad av tankinfrastruktur, möjlighetsstudier för arbetsfordon med bränsleceller och ett pedagogiskt utbildningsmaterial är några av innehållsdelarna under projektets slutkonferens som hålls på Malmö Börshus. På talarlistan står, förutom delprojektens ledare, bland andra Bart Biebuyck, vd för FCH JU och Kerry-Ann Adamson, vd för 4th Energy Wave.

– Att klara det växande behovet av energi, samtidigt som vi kraftigt minskar vår klimatpåverkan och de föroreningar vi står för är en av vår tids stora utmaningar. Vår förhoppning är att de resultat vi nått i Blue Move på många sätt bidrar till en omställning från fossila bränslen till emissionsfria drivmedel som produceras av förnybara energikällor, säger Åse Bye, projektledare för Blue Move.

Bakom Blue Move står 18 partners inom näringsliv, offentlig sektor och forskningsinstitut från Sverige, Norge och Danmark. Projektet har en budget på 1,4 miljoner Euro och som mål att främja användningen av vätgas från förnybar energi genom att utveckla och öka kunskapen om affärsmodeller för produktion, distribution, infrastruktur och användning av vätgasfordon. Projektet är delfinasierat av EU-fonden Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Pressinbjudan:
Press inbjuds att delta på Blue Moves slutkonferens med start kl 11:00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, tisdagen den 22 maj. Konferensen pågår till kl 16:00, med paus för lunch och eftermiddagskaffe. Projektledare och arbetsledare för projektets olika arbetspaket finns på plats för att svara på frågor. Föranmäl gärna ditt deltagande till Charlotte Askari, Blue Move på charlotte.askari@vatgas.se. Varmt välkommen!

Kontakt:
För mer information kontakta: Åse Bye, Projektledare Blue Move, tel: 0703-25 23 83 eller e-post: ase.bye@vatgas.se
Läs mer om Blue Move på www.bluemove.se