Nästa generations bilister ska få upp ögonen för vätgas som drivmedel genom en utbildning som riktar sig till skånska högstadielärare. Intresset är över förväntan och redan har 75 lärare anmält sig till utbildningen som genomförs av Kommunförbundet Skåne inom det EU-finansierade projektet the Blue Move for a Green Economy.

En tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från inrikes transporter

– Om vi ska klara klimatutmaningen krävs en minskning av transporternas koldioxidutsläpp. Eftersom vätgas från förnybara energikällor inte släpper ut någon koldioxid är det en viktig pusselbit i drivmedelslösningen. Genom denna utbildning vill vi skapa intresse hos lärare och därmed elever som är morgondagens beslutsfattare, säger Anna Tibbelin som är projektledare på Energikontoret Skåne som är en del av Kommunförbundet Skåne.

Skapar egen vätgas som driver leksaksbilar
I utbildningen som riktar sig till högstadielärare ingår ett moment där lärarna får framställa vätgas av vatten och el från solceller som sedan driver små bränslecellsbilar med hjälp av en elmotor. – Efter utbildningen får lärarna utbildningsmaterial, lärarhandledning, övningar för elever, plansch och film. De får också låna bilar som räcker till en hel klass, säger Anna.

Ett tjugotal lärare har redan gått utbildningen. Charlotte Lagerholm som är NO-lärare på Skanörs skola i Vellinge är en av dessa, hon säger:

– Utbildningen var mycket intressant och jag fick fortbildning inom områden med ny forskning. Jag kommer nu att arbeta med bränsleceller som tema inom både fysik, kemi och teknik för årskurs 9. Det är positivt att utbildningen innehåller både teori och praktik samt att vi får låna utrustning för att genomföra den tillsammans med eleverna.

Stort intresse hos lärare
Intresset för utbildningen är stort och Kommunförbundet Skåne har redan fler anmälningar än de räknat med. Totalt har redan 75 lärare i Kristianstad, Svalöv, Vellinge, Malmö, Hässleholm, Burlöv, Svedala, Skurup, Höör, Perstorp och Eslöv anmält sig.

Framtida arbetsmarknad för elever
Kommunförbundet Skåne uppskattar att cirka 1 000 elever kommer att få utbildningen via sina lärare.
– Det kommer att behövas exempelvis mekaniker i framtiden som förstår tekniken. Min förhoppning är att utbildningen ska bidra till att elever vågar välja en utbildning med vätgasprofil, säger Anna.

Fakta om transporter och vätgas

  • En tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från inrikes transporter.
  • En bränslecellsbil är en elbil som har en vätgastank och en bränslecellsstack där vätgas omvandlas till el.
  • Vätgas från förnybara energikällor har nollutsläpp av koldioxid när det används som drivmedel.
  • Det enda ”utsläppet” från vätgasbilar är rent vatten, ungefär samma mängd som konventionella bilar.
  • En bränslecellsbil kan köra 50 till 80 mil på en tank
  • Vätgas i kombination med bränsleceller fungerar som drivmedel både för personbilar, lastbilar, bussar, tåg och båtar.
  • Region Skåne, Malmö stad, Göteborgs stad, Sigtuna kommun och Mariestads kommun är exempel på regioner/kommuner som välkomnar satsningar på vätgas.
  • I Sverige finns 25 vätgasbilar och fyra tankstationer för vätgas (Sandviken, Arlanda, Göteborg, Mariestad). I Danmark finns nio tankställen. (källa www.vatgas.se)

Fakta om projektet
Utbildningarna hålls inom det EU-finansierade projektet the Blue move for a Green Economy (Interreg ÖKS) och medfinansieras av Region Skånes miljövårdsfond. Läs mer på www.energikontoretskane.se och www.scandinavianhydrogen.org

För mer information, kontakta gärna:
Anna Tibbelin, Kommunförbundet Skåne, 0728-85 49 16, Projektledare för utbildningssatsningen
Björn Aronsson, Vätgas Sverige, 0704-71 99 50, Projektledare för The Blue Move for a Green Economy