Denne arbeidsgruppen, her fra en samling på Kjeller, står bak mulighetsstudien for hydrogen.Denne arbeidsgruppen, her fra en samling på Kjeller, står bak mulighetsstudien for hydrogen.

Blue Move har utarbeidet en rapport som belyser 12 ulike muligheter for produksjon, industri, lagring og distribusjon av hydrogen i ØKS-regionen.

Rapporten belyser også viktigheten av lav elavgift for hydrogenproduksjon gjennom beregninger gjort for en nyetablert hydrogenstasjon.
Interreg-prosjektet Blue Move arbeider for å fremme økt bruk av fornybar energi som erstatning for fossile drivstoff i ØKS-regionen. Mulighetsstudien som er samlet i denne rapporten ser nærmere på hvilke produksjonsmetoder som er mest relevante, relatert til tilgjengelig fornybar kraft. Videre beskriver den hvordan hydrogenet kan anvendes utover veitransport, og på hvilken måte det kan ha betydning for veitransport at det også kommer andre anvendelsesområder.

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”]

– ØKS-regionen er godt egnet for en kombinert satsing på hydrogen til transport og lokalt næringsliv, sier prosjektleder Jon Eriksen i Blue Move.
– ØKS-regionen er godt egnet for en kombinert satsing på hydrogen til transport og lokalt næringsliv, sier prosjektleder Jon Eriksen i Blue Move.

Grovt overblikk
– Hensikten med rapporten er å gi et underlag for politikere, byråkrater og næringsliv til å fremme bruk av hydrogen produsert på bakgrunn av fornybar energi, samt bidra til at det utvikles nye forretningsmodeller for produksjon, lagring og distribusjon av hydrogen, sier prosjektleder Jon Eriksen i Kunnskapsbyen Lillestrøm, som er hovedforfatter sammen med Jan Carsten Gjerløw.
Rapporten skal gi nyttige input til arbeidet med forretningsmodeller og hydrogenstrategier i arbeidspakken WP4. Utover dette er det forfatternes håp at rapporten kan gi leseren et overordnet innblikk i hvordan hydrogen kan produseres, lagres og distribueres, samt hvilke muligheter man har for anvendelse av hydrogen industrielt, mobilt og stasjonært.

Case-beskrivelser
Hydrogenets potensial som en bærekraftig energibærer i ØKS-regionen konkretiseres gjennom en rekke case-beskrivelser.
Selv om beskrivelsene totalt sett omfatter hele verdikjeden for hydrogen fra produksjon til lagring og distribusjon, presiseres det at de utvalgte casene ikke er ment å være noen uttømmende liste, men snarere et underlag til inspirasjon for utvikling av nye forretningsmodeller.

[/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”]

Her kan du laste ned hele rapporten.
Her kan du laste ned hele rapporten.

Viser mulighetene
Case-beskrivelsene gir et bredt bilde av mulighetsrommet for bruk av hydrogen i regionen generelt og for anvendelse av hydrogen fra fornybare energikilder spesielt. I beskrivelsen av casene er det benyttet fargekoder for å angi teknologiske modenhet, kostnad, tidsperspektiv og relevans for ØKS-regionen. Av fargekodene vil man kunne se hvordan de ulike casene er vurdert med hensyn til nevnte parametere.
– Her må det legges ulike forutsetninger til grunn. Hva som vil være den mest lønnsomme måten å produsere hydrogen på, er avhengig av en rekke forhold. Vår intensjon er å gi et nyttig bidrag til de som ønsker å se nærmere på muligheter for produksjon, lagring og distribusjon i sitt nærområde, sier Eriksen.

Lenke til Blue Move rapporten «Mulighetsstudie for hydrogen-produksjon, industri, lagring og distribusjon».[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]